img

img img
Vizne usluge

Vizne usluge

Vizne usluge 

Carinski propisi u vezi prtljaga,  i prava putnika 

Glavni odbor Indije za akcize i carine  ( CBEC ) je uveo mobilnu aplikaciju „Indian Customs – Guide to Travellers“ ( Carinski propisi Indije – Vodič za putnike ) kako bi upoznao međunarodne putnike sa propisima u vezi prtljaga. Ova mobilna aplikacija, prva svoje vrste, sadrži pregled carinskih propisa u vezi prtljaga i prava putnika. Navedeni su i podaci za kontakt - 24 sata dnevno, / dana u nedelji - carinskih službi glavnih aerodroma u Indiji, koji pružaju željene informacije korisnicima. Nakon instalacije aplikacije u smart telefon, ona radi u oflajn mod-u, i dostupna je za sve tri  platforme – Android Play Store, Windows, i Apple Store. Mobilna aplikacija može se daunloudovati  sa linka: www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/guide_for_travellers/trvler-guide

Za više informacije, posetite vebsajt CBEC-a ( www.cbec.gov.in  ) 

*****************************

Obaveštavaju se svi  podnosioci zahteva za Elektronsku vizu (e-Visa ) da pri vađenju vize koriste isključivo zvanični vebsajt Vlade Indije  http://indianvisaonline.gov.in   Isti vebsajt važi i za podnosioce koji vizu žele da izvade u regularnom postupku preko Ambasade Indije u Beogradu. Podnosioci zahteva za indijsku vizu ne bi trebalo da koriste vebsajtove poput: (i) e-touristvisaindia.com (ii) indianvisaonline.org.in  (iii)  e-visaindia.com   koji ne pripadaju Vladi Indije. 

On-lajn prijava za vizu 

Ukoliko vizu vadite preko Ambasade Indije u Srbiji, za popunjavanje formulara odaberite opciju „Regular Visa Application“   i označite Serbia-Belgrade kao zemlju u kojoj podnosite zahtev za vizu.

Nakon završetka popunjavanja on-lajn prijave, podnosilac mora da odštampa prijavu i da je donese sa sobom u Ambasadu, zajedno sa svim ostalim dole navedenim dokumentima. 

Radno vreme Ambasade za podnošenje zahteva za vizu: zahtevi se primaju od ponedeljka do petka, od 09.00 do 12.00                               časova. Podnosioci zahteva moraju obavezno unapred da zakažu svoj dolazak pozivom na Ambasadine brojeve 011 / 2667 990 ili 2666 520.

Uobičajeno vreme izrade vize za državljane Srbije je 3 radna dana. Ukoliko su ispunjeni svi neophodni uslovi za izdavanje vize, vizirani pasoši se izdaju u popodnevnim časovima drugog ili trećeg dana po podnošenju zahteva. Plaćanje takse za vizu vrši se isključivo u gotovini u dinarima u Ambasadi.

Strani državljani su u obavezi da svoje vize za Indiju pribave u Ambasadi Indije u zemlji svog porekla. Međutim, ukoliko strani državljanin ima prebivalište u Srbiji, može da se obrati ovoj Ambasadi za izdavanje vize, koja će mu biti izdata nakon konsultacija sa nadležnom indijskom ambasadom. U ovakvim slučajevima, viza se izdaje nakon 5 radnih dana. 

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI IZDAVANJA VIZE 

 1. Važenje vize počinje od dana izdavanja vize od strane Ambasade, a ne od datuma planiranog putovanja za Indiju. 
 2. Taksa za vizu plaća se isključivo u gotovini, u dinarima. Ambasada ne prima kreditne kartice, uplate putem bankovnog transfera, ili uplate u stranoj valuti. Molimo Vas da donesete tačan iznos novca. Taksa za vizu plaća se u celosti, odmah prilikom podnošenja zahteva za vizu u Ambasadi. Nije moguće bilo kakvo naknadno plaćanje. 
 3. Viza je biometrijska, stoga je neophodno lično prisustvo svakog podnosioca prilikom podnošenja zahteva za vizu. Lično prisustvo nije potrebno jedino za decu ispod 12 godina starosti, kao ni za osobe starije od 70 godina. 
 4. Zahtevi za vizu podnose se isključivo uz prethodno zakazivanje termina. Molimo Vas da unapred pozovete Ambasadu radi zakazivanja. 
 5. Podnosioci zahteva su u obavezi da sa sobom donesu i fotokopije svih propratnih dokumenata koje prilažu uz zahtev za vizu. Originali služe samo na uvid. Ambasada ne vraća originalna dokumenta ( npr. avio karte, ugovore, diplome, itd ) ukoliko ih podnosilac ostavi prilikom predaje zahteva za vizu. 
 6. Pasoš podnosioca zahteva ostaje u Ambasadi sve vreme dok se ne završi proces izdavanja vize, što moze potrajati do 5 radnih dana – u zavisnosti od državljanstva aplikanta. 
 7. Državljani Srbije koji su istovremeno državljani jos neke druge zemlje ( tj. dvojni državljani ) su u obavezi da prilikom podnošenja zahteva za vizu donesu i fotokopiju svog drugog pasoša ( stranice sa ličnim podacima ). U ovakvim slučajevima, vreme izrade vize biće 5 radnih dana.  

NEOPHODNA DOKUMENTA ZA IZDAVANJE VIZE

ZA APLIKANTE KOJI SU DRŽAVLJANI SRBIJE 

SVI aplikanti moraju doneti: pasoš sa minimalanim rokom važenja od 180 dana ( ne računajući period za koji se podnosi zahtev za vizu ), 2 fotografije u boji, veličine 5 x 5 cm ( sa belom ili svetlom pozadinom ), i 1 primerak popunjenog i odštampanog Zahteva za vizu ( koji se popunjava on-lajn ). 

Pravilno popunjen i odštampan Zahtev za vizu će na sebi sadržati bar-kod sa serijskim brojem koji počinje slovima SRBBV......  i koji predstavlja podnosiočev Registracioni broj zahteva za vizu. 

Prilikom popunjavanja Zahteva, vodite računa da svi dati podaci budu tačni, a naročito Vaše ime i prezime, broj pasoša, datum i mesto rođenja, kao i datum izdavanja/važenja pasoša. 

Zahtev se mora popuniti i odštampati unapred. Nije moguće to uraditi na viznom šalteru Ambasade. 

Podnosioci isključivo sami snose odgovornost za svoje zahteve za vizu. Bilo kakva lažna dokumenta ili obmanjujuće informacije date prilikom podnošenja zahteva će direktno uticati na odluku o izdavanju vize od strane Ambasade Indije u Beogradu.

 U zavisnosti od vrste vize koju traži, podnosilac zahteva iz Srbije mora doneti i sledeća navedena dokumenta. Ukoliko smatra za neophodno, Ambasada podnosiocu moze zatražiti i još neka dodatna dokumenta.  

Za turističku vizu (T) 

 1. Fotokopija avio karte / rezervacije avio karte
 2. 10950 dinara na ime takse za vizu. 

Za poslovnu – biznis  vizu (B) 

 1. Pozivno pismo od indijske firme ( može biti u originalu, ili kopija poslata faksom / mejlom )
 2. Originalni primerak pisma od poslodavca u kome se navodi delatnost firme, podaci o firmi iz Indije sa kojom se sarađuje, podaci o podnosiocu zahteva ( ime, prezime i broj pasoša; funkcija u firmi ), vrsta vize koja se traži, trajanje vize i broj ulazaka ( npr. „biznis viza na godinu dana, sa višestrukim brojem ulazaka“ ). Ovaj dopis mora obavezno biti napisan na engleskom jeziku.
 3. 13150 dinara na ime takse za vizu ( cena je ista za bilo koje trajanje vize do godinu dana ). 

Za tranzitnu vizu (TR) 

 1. Fotokopija avio karte / rezervacije avio karte
 2. 2550 dinara na ime takse za vizu 

Pomorci koji traže tranzitnu vizu moraju takođe doneti fotokopiju svoje Pomorske knjižice ( samo stranice sa svojim ličnim podacima i slikom ), kao i  pismo svog Pomorskog agenta kojim se upućuju na ukrcaj na brod.

Za radnu vizu (E) i vizu za poslovne projekte (P)

 1. Fotokopija: pozivnog pisma od indijskog poslodavca, Ugovora o radu, i registracionih papira firme poslodavca: „Certificate of Incorporation“ i „PAN card“ ( originali dokumenta se donose na uvid, a Ambasada zadržava fotokopije )
 2. Dokaz o stručnoj spremi podnosioca zahteva za posao koji će obavljati ( fotokopija diplome sa prevodom na engleski jezik; original diplome se donosi na uvid )
 3. 13150 dinara na ime takse za vizu ( za  vizu trajanja do 6 meseci ), odnosno 21550  dinara ( za vizu trajanja do godinu dana ).  

Manekeni koji podnose zahtev za radnu vizu moraju doneti fotokopije svojih objavljivanih fotografija - isečaka iz časopisa, modnih editorijala, reklama, kataloga itd. čime dokazuju svoje radno iskustvo u oblasti modelinga. 

Za konferencijsku / seminarsku  vizu (C) 

 1. Pozivno pismo od organizatora konferencije. Na pismu moraju stajati ime, prezime i broj pasoša podnosioca zahteva za vizu.
 2. Saglasnosti za organizovanje konferencije ( tzv. Political Clearances) izdate od nadležnih  indijskih organa
 3. Propratno pismo od poslodavca podnosioca zahteva ( pismo mora biti napisano na engleskom jeziku )
 4. fotokopija avio karte / rezervacije avio karte
 5. 8850 dinara na ime takse za vizu. 

Za studentsku vizu (S) 

 1. Pozivno pismo od strane priznate obrazovne ustanove u Indiji
 2. Dokaz o plaćenoj školarini
 3. Dokaz o finansijskim sredstvima za izdržavanje tokom trajanja školovanja
 4. 8850 dinara na ime takse za vizu. 

Za medicinsku vizu - vizu za lečenje  (MED) 

 1. Pozivno pismo od zdravstvene ustanove iz Indije
 2. 8850 dinara na ime takse za vizu 

Za novinarsku vizu (J) 

 1. Pozivno pismo od organizatora događaja o kome novinar treba da izveštava
 2. Saglasnosti za organizovanje događaja ( tzv. PoliticalClearances ) izdate od nadležnih indijskih organa
 3. Propratno pismo od poslodavca novinara ( pismo mora biti napisano na engleskom jeziku )
 4. Fotokopija avio karte / rezervacije avio karte
 5. 8850  dinara na ime takse za vizu 

Za ulaznu vizu (X) 

Ova viza se načelno izdaje za učesnike sportskih manifestacija, članove porodice lica koje poseduje radnu vizu, i za druge razloge putovanja koja nisu obuhvaćena nijednim od gore navedenih tipova viza. 

 1. Pozivno pismo od organizatora događaja. Na pismu moraju stajati ime, prezime i broj pasoša podnosioca zahteva za vizu.
 2. Saglasnosti za organizovanje događaja ( tzv. Political Clearances ) izdate od nadležnih indijskih organa
 3. Propratno pismo od poslodavca / ustanove / sportske federacije itd. podnosioca zahteva ( pismo mora biti napisano na engleskom jeziku )
 4. Fotokopija avio karte / rezervacije avio karte
 5. 8850 dinara na ime takse za vizu trajanja do 6 meseci, odnosno 13150  dinara za vizu trajanja do godinu dana.

 

***************

Za sve ostale dodatne informacije vezane za vize, tipove viza, ili neophodna dokumenta, molimo kontaktirajte Ambasadu isključivo putem telefona

*************** 

STRANI DRŽAVLJANI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U SRBIJI MOGU PODNETI ZAHTEV ZA IZDAVANJE VIZE U OVOJ AMBASADI. DUŽINA TRAJANJA NJIHOVOG PREBIVALIŠTA MORA BITI MINIMUM  2 GODINE NEPREKIDNO, IZUZEV AKO SE TRAŽI TURISTIČKA ILI TRANZITNA VIZA. 

ZA CENE VIZA ZA STRANE DRŽAVLJANE I OSTALE USLOVE OKO IZDAVANJA VIZE, MOLIMO KONTAKTIRAJTE AMBASADU ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA

 

Cenovnik taksi za indijske vize ( važi od 1 aprila 2017. godine )

Cene se odnose na državljane Srbije: 

Na sve dole  navedene cene dodaje se još  350  dinara na ime ICWF takse 

 

R.b.

Tip vize / dužina trajanja / broj ulazaka

Cena u

Dinarima 

1.

TURISTIČKA VIZA (T)

 

 

 

Sa važenjem do 1 godine / jedan ili više ulazaka 

10600

 

Sa važenjem dužim od 1 godine, a najduže do 5 godina / više ulazaka

21200

2.

BIZNIS ( Poslovna ) VIZA (B)

 

 

 

Sa važenjem do 1 godine / jedan ili više ulazaka

12800

 

Sa važenjem dužim od 1 godine, a najduže do 5 godina / više ulazaka

26500

3.

ULAZNA VIZA (X)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

8500

 

Sa važenjem dužim od 6 meseci, a najduže do 1 godine / više ulazaka

12800

 

Sa važenjem dužim od 1 godine, a najduže do 5 godina / više ulazaka

21200

4.

RADNA VIZA (E) i VIZA ZA POSLOVNE PROJEKTE (P)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

12800

 

Sa važenjem dužim od 6 meseci, a najduže do 1 godine / više ulazaka

21200

 

Sa važenjem dužim od 1 godine, a najduže do 5 godina / više ulazaka

31800

5.

STUDENTSKA VIZA (S)

 

 

Sa važenjem jednakim dužini trajanja studija, a najduže do 5 godina / više ulazaka

8500

6.

VIZA ZA LEČENJE (MED) i PRATIOCA PACIJENTA (MED X )

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

8500

 

Sa važenjem dužim od 6 meseci, a najduže do 1 godine / više ulazaka

12800

7.

VIZA ZA KONFERENCIJE / SEMINARE (C)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

8500

8.

NOVINARKSA VIZA (J)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili dva ulaska – uz odobrenje Šefa Misije

8500

9.

VIZA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD (R)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

8500

 

Sa važenjem dužim od 6 meseci, a najduže do 1 godine / više ulazaka

12800

 

Sa važenjem dužim od 1 godine, a najduže do 5 godina / više ulazaka

21200

10.

MISIONARSKA VIZA (M)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

8500

 

Sa važenjem dužim od 6 meseci, a najduže do 1 godine / više ulazaka

12800

 

Sa važenjem dužim od 1 godine, a najduže do 5 godina / više ulazaka

21200

11.

PLANINARSKA VIZA (MX)

 

 

Sa važenjem do 6 meseci / jedan ili više ulazaka

8500

 

Sa važenjem dužim od 6 meseci, a najduže do 1 godine / više ulazaka

12800

12.

VIZA ZA RADNU PRAKSU (I)

 

 

Sa važenjem do 1 godine / više ulazaka

8500

13.

VIZA ZA SNIMANJE FILMOVA (F)

 

 

Sa važenjem do 1 godine / jedan ili više ulazaka ( maksimum dužine trajanja vize je 1 godina )

12800

14.

TRANZITNA VIZA (TR)

 

 

Sa važenjem do 15 dana / jedan ili dva ulaska

2200

15.

TRANSFER VIZE ( u drugi pasoš )

600

VISA FEE FOR OTHER NATIONALS

 ************************* 

ELEKTRONSKA  VIZA ( e-Visa )

Dobijanje elektronske  vize dostupno je nosiocima pasoša sledećih država/teritorija:

Albanija, Andora, Angvila, Antigva i Barbuda, Argentina, Jermenija, Aruba, Australija, Austrija, Bahame, Barbados, Belgija, Belize, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Bocvana, Brazil, Brunej, Bugarska, Kambodža, Kanada, Zelenortska Ostrva, Kajmanska Ostrva, Čile, Kina, Kina – SAO Hong Kong, Kina – SAO Makao, Kolumbija, Komorska Ostrva, Kukova Ostrva, Kostarika, Obala Slonovače, Hrvatska, Kuba, Češka Republika, Danska, Džibuti, Dominika, Dominikanska Republika, Istočni Timor, Ekvador, Salvador, Eritreja, Estonija, Fidži, Finska, Francuska, Gabon, Gambija, Gruzija, Nemačka, Gana, Grčka, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Gvajana, Haiti, Honduras, Mađarska, Island, Indonezija, Irska, Izrael, Jamajka, Japan, Jordan, Kenija, Kiribati, Laos, Letonija, Lesoto, Liberija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Madagaskar, Malavi, Malezija, Malta, Maršalska Ostrva, Mauricijus, Meksiko, Mikronezija, Moldavija, Monako, Mongolija, Crna Gora, Montserat, Mozambik, Mijanmar, Namibija, Nauru, Holandija, Novi Zeland, Nikaragva, Ostrvo Nijue, Norveška, Oman, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Filipini, Poljska, Portugalija, Republika Koreja, Republika Makedonija, Rumunija, Rusija, Sent Kits i Nevis, Sveta Lucija, Sent Vinsent i Grenadini, Samoa, San Marino, Senegal, Srbija, Sejšeli, Singapur, Slovačka, Slovenija, Solomonova Ostrva, Južnoafrička Republika, Španija, Šri Lanka, Surinam, Svazilend, Švedska, Švajcarska, Tajvan, Tadžikistan, Tanzanija, Tajland, Tonga, Trinidad i Tobago, Ostrva Turks i Kajkos, Tuvalu, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Sjedinjene Američke Države, Vanautu, Vatikan, Venecuela, Vijetnam, Zambija, Zimbabve.  

Uslovi za dobijanje e-Vize 

 • Međunarodni putnici čija je jedina svrha posete Indiji razonoda, razgledanje znamenitosti, posete prijateljima ili rođacima, kratkotrajni medicinski tretmani, ili neformalne poslovne posete. 
 • Pasoš mora biti važeći još najmanje šest meseci od datuma ulaska u Indiju. Pasoš mora sadržati najmanje dve cele prazne stranice za stavljanje pečata od strane imigracionog službenika. 
 • Međunarodni putnik mora posedovati povratnu kartu, ili kartu za dalje putovanje, kao i dovoljnu količinu novca za trošak tokom svog boravka u Indiji. 
 • Međunarodni putnici koji su nosioci Pakistanskog pasoša ili su Pakistanskog porekla moraju podneti zahtev za vizu regularnim putem u Ambasadi Indije. 
 • Ova viza nije dostupna nosiocima diplomatskih i službenih pasoša. 
 • Ova viza nije dostupna licima koja su upisana u pasoš roditelja/supružnika, tj. svaki pojedinac mora posedovati zasebni pasoš. 
 • Ova viza nije dostupna nosiocima Međunarodnih putnih isprava.

 

 
 • footer_img
 • footer_img
 • footer_img
 • footer_img
Go to Navigation