smart_boardIntro
Ayurveda Ayurveda

Ayurveda

Možete li nam reći šta je to ajurveda?

Ajurveda je drevna indijska medicina koja, vekovima unazad, ljudima omogućava da na lep i jednostavan način teže savršenom zdravlju. U prevodu, Ajurveda znači “nauka o životu”, “nauka o dugovečnosti” ili “nauka o mudrosti življenja”. Znanje na čijim se temeljima zasniva, od trenutka kad počnemo da ga primenjujemo, oplemenjuje sve aspekte našeg života.

Poštujući ajurvedske preporuke mi usklađujemo naše biće sa prirodom i njenim ciklusima i lagano i jednostavno, unapređujemo svoje zdravlje. Otkrivanjem tajni prirodnih procesa, dodatno učimo kako da se povežemo sa sobom i težeći unutrašnjem miru, prizivamo i privlačimo blaženstvo u život.

Ajurveda se, na zadovoljstvo mnogih, primenjuje u razvijenim državama širom sveta, a zahvaljujući odluci Ministarstva zdravlja, spada u grane tradicionalne medicine koje se primenjuju i u Republici Srbiji.

Osnovni cilj Ajurvede nije borba protiv bolesti, već podizanje odbrambenih kapaciteta našeg celokupnog bića do nivoa koji mu omogućava da ostane imun na različite štetne agense, koji se nalaze svuda oko nas. To se postiže konstantnom težnjom ka uspostavljanju dubokog sklada između duha, tela i osećanja.

Ajurvedsko znanje svakom čoveku omogućava precizno upoznavanje sa sopstvenom individualnošću, sa ličnim kapacitetima i slabim tačkama, na osnovu kojih ajurvedski lekar preporučuje potrebne preventivne mere ili terapiju. Sve preporuke u ajurvedskoj medicini su specifične po tome što su kreirane posebno za svakog od nas i u skladu sa individualnim potrebama. Upravo se u toj činjenici kriju i lepota njene preventivne primene i efikasnost terapije.

Koji su to osnovni principi ajurvede?

Prema Ajurvedi, sav živi i neživi svet sačinjen je od tri osnovna principa koji se nazivaju Vata doša, Pita doša i Kafa doša. Ovo su tri veoma bitna pojma u Ajurvedi, na čijim karakteristikama se zasnivaju, kako postavljanje dijagnoze i terapija, tako i izbor preventivnih mera za svaku osobu pojedinačno.  Sve što je u nama i oko nas, možemo predstaviti pomoću ova tri pojma.

Vata doša u našem organizmu koordinira radom lokomotornog sistema koji nam omogućava kretanje, cirkulacijom krvi, širenjem i skupljanjem pluća tokom disanja, uključena je u peristaltiku creva, aktivnosti nervnog sistema, ali i u najsuptilnije procese koji su na nivou našeg genetskog materijala. Kada ona nije u balansu, mogu se razviti različita psihička i neurološka oboljenja, hronični bol, nadutost, opstipacija, nesanica, ali i mnogi drugi poremećaji zdravlja.

Pita doša koordinira metaboličkim procesima i razmenom energije, tako da je ona odgovorna za varenje, produkciju hormona, rad naših žlezda. Kada ova doša nije u balansu, mogu se javiti hormonalni disbalansi, oboljenja krvi, jetre, gastritis, čir, razdražljivost, ljutnja…

Kafa doša nam obezbeđuje kvalitetnu telesnu strukturu, biološku snagu, imunitet... Njena neravnoteža može prouzrokovati pojavu otoka, dijabetes, astmu, slab imunitet…

Kada svaka doša koordinira svojim funkcijama mi smo zdravi, srećni, dobronamerni, mudri... Pojavom neravnoteže u našoj fiziologiji, prirodni procesi menjaju tok, funkcija organa se remeti i malo, po malo, razvijaju se najrazličitije bolesti, u zavisnosti od stepena i tipa neravnoteže.

Da li je ajurveda komplementarna sa zapadnom medicinom?

Ajurveda obuhvata izuzetno kompleksan model preventivnih mera i različite, široko primenjive terapijske modalitete. Njena primena je u potpunosti komplementarna sa zapadnom medicinom i može značajno unaprediti profesionalne veštine svakog lekara, bez obzira na to kojom se specijalnošću bavi.

Primena ovog znanja otvara nove vidike u radu sa pacijentima, kako u postavljanju dijagnoze, tako i u izboru individualnih terapijskih modaliteta. Lekar kreira tretman vodeći računa o mentalnom, telesnom i socijalnom aspektu ličnosti pacijenta, ali i aspektu vremena i prostora u kome on živi. Na taj način mu pruža najbolju podršku u nalaženju svog puta i dostizanju ravnoteže.

Kako bi se omogućilo da primena ovog divnog znanja bude bezbedna i na visokom profesionalnom nivou, od izuzetnog je značaja da ga predstavnici zdravstvene struke u svoj rad inkorporiraju svesni činjenice da je ono utemeljeno na čvrstim dokazima i podržano naučnom literaturom.

Osim što pruža mogućnost za unapređenje zdravlja velikog broja ljudi, primena Ajurveda, u isto vreme, dovodi do smanjenja ukupnih troškove zdravstvene zaštite.

Šta sve obuhvata dijagnostika u ajurvedi?

Najznačajniji dijagnostički metod za detekci­ju stanja u našoj fiziologiji predsta­vlja pulsna dijagnostika. Ovaj metod meni kao lekaru omogućava da za svega par minuta dobijem uvid o kvalitetu doša, subdoša, tkiva, vatre varenja i drugih karakteristika osobe koju pregledam. Dodatne smernice u kreiranju tretmana predstavljaju analiza fizič­kih, mentalnih i emotivnih karakte­ristika, kao i podaci o raznim simptomima koje osoba sama daje.

Dakle pulsna dijagnostika omogućava da neravnotežu u fiziologiji uočimo mnogo pre manifestacije bolesti. Zahvaljujući tome, adekvatnim tretmanom, u veoma visokom procentu, možemo stimulisati vraćanje fizioloških procesa u balans i zaustaviti proces koji bi doveo do pojave oboljenja.

Prema ajurvedi, postoji 6 nivoa razvoja bolesti. Prva četiri nivoa su različiti stepeni neravnoteža pomenutih doša, koje ajurvedski lekar ustanovi pregledom pulsa pacijenta. Tek peti stadijum je manifestovano oboljenje koje bismo, jezikom zapadne medicine, definisali kao akutnu bolest, dok je šesti stadijum ono što predstavlja hroničnu bolest. Stadijum razvoja bolesti detekujemo pulsnom dijagnostikom.

 

Kako je moguće u svetu ubrzanih promena živeti u skladu sa načelima Ajurvede?

Ajurvedske preporuke se veoma lako inkorporiraju u svakodnevni način života, jer su prirodne i jednostavne.

Osnovni princip je da se što bolje uskladimo sa ritmom prirode, da jedemo u skladu sa svojom konstitucijom i da te nove preporuke ne budu još jedan izvor stresa, već zadovoljstvo. Naravno, neophodan uslov je pre svega volja svakog pojedinica da manje ili više koriguje navike koje nisu u skladu sa njegovom prirodom.

Veoma je važno da budemo dobro povezani sa sobom i svesni svojih potreba i da se trudimo da, umesto da te potrebe ignorišemo, pravimo za sebe izbore koji su u skladu sa našom suštinom.

Kad je ishrana u pitanju, ajurvedska medicina preporučuje organsku laktovegetarijansku ishranu, s tim što ja svojim pacijentima uvek te preporuke maksimalno uskladim sa onim što je za njih i kulturološki prihvatljivo.

Sa druge strane, vrlo dobro znamo da hrana nisu samo različite namirnice koje jedemo, već i sve ono što primamo putem naših čula.

Zbog toga je važno da gledamo lepe prizore, slušamo miziku koja harmonizujuće deluje na našu fiziologiju, da biramo za sebe samo lepe stvari, kad god to možemo.

Ne mogu organske namirnice da neutrališu sve negativne efekte informacija koje dobijamo slušajući svakodnevno vesti, gledajući horor filmove, crne hronike i druge frustrirajuće sadržaje. Uz malo truda i volje, mi možemo kreirati naš lični prostor, u meri u kojoj nam to životne okolnosti dozvoljavaju i stvoriti svoju oazu mira i harmonije. U početku će to biti možda samo 5 minuta dnevno bez mobilnog telefona, kompjutera i TV programa, ali vremenom, sigurna sam da ćemo se svi potruditi da to vreme produžimo. To je samo naš izbor i niko drugi to ne može kreirati za nas.

U Ajurvedi je dnevna rutina izuzetno važna. Ona podrazumeva da imamo redovno svoja tri obroka, da nikakve “zalogajčiće” ne uzimamo između njih, da ustajemo oko 6h, spavamo u 22h (maksimalno u 23h) i da svakodnevno imamo bar sat vremena kvalitetne šetnje. To svako sebi može da priušti, ukoliko želi dugoročno da investira u svoje zdravlje.

Svet je oprhvan epidemijom hroničnih, nezaraznih bolesti, kao što su visok krvni pritisak, bolest srca, moždani udar, čir na stomaku, glavobolje, migrene, nesanice, anksioznost i depresija.

Da li nam Ajurveda može kod ovih bolesti suštinski pomoći?

Kada lekar ima mogućnost da posmatra pacijenta istovremeno i očima ajurvede i očima zapadne medicine, onda ima i mogućnost da na mnogo dublji i detaljniji način razume procese koji se dešavaju u njegovoj fiziologiji. Samim tim tretman koji kreira mnogo je efikasniji i u potpunosti prilagođen potrebama svake osobe individualno.

Izuzetan je doprinos ajurvede u tretmanu brojnih digestivnih poremećaja (GERB, hronična konstipacija, dijareja…), kardiovaskularnih bolesti (hipertenzija, konorana bolest srca...), mentalnih i emocionalnih poremećaja (anksioznost, depresija, poremećaji sna...), glavobolja, respiratornih bolesti (alergijski rinitis, sinusitis, astma, faringitis, hronični bronhitis...), poremećaja reproduktivnog zdravlja (menstrualni poremećaji, sterilitet, menopauza...), gojaznosti, endokrinih poremećaja (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde...), hronične iscrpljenosti, muskuloskeletalnih poremećaja (osteoartritis, reumatoidni artritis, fibromialgia, hronični bol u leđima...), kao i mnogih drugih.

Vaša subspecijalizaciji u Ajurvedi je zdavlje žene i jedan ste od vodećih svetskih eksperata zapadne hemisfere za žensko zdravlje.
Recite nam, molim Vas, nešto o zdravlju žene u Ajurvedi .

Prema ajurvedi, reproduktivno zdravlje je odraz celokupnog zdravlja žene i predstavlja ogledalo funkcionisanja svih fizioloških procesa koji se odvijaju u njenom organizmu. Neraskidivo je povezano sa mentalnim i emocionalnim aspektom ličnosti žene, tako da od njene prirodne konstitucije, od načina na koji se nosi sa izazovima svakodnevnog života, zavisi i kakve će joj biti misli i koje će emocije dominirati u njenom biću, a samim tim i kakav će biti njen hormonalni status i koliko će biti zdrava.

Savremeni način života doprineo je na globalnom nivou odvajanju žena od njihovog Sopstva i manifestuje se konstantnim povećanjem broja oboljenja kao što su endometrioza, prevremena menopauza, sterilitet, hormonalne neravnoteže, karcinomi reproduktivnih organa i brojna druga. U ajurvedi je koncept unapređenja reproduktivnog zdravlja i žena i muškaraca posebno izdvojen i značajan segment. Pulsna dijagnoza omogućava da precizno definišemo osnovni uzrok oboljevanja, a ovo drevno znanje daje nam i jasne smernice za identifikaciju etioloških faktora koji ugrožavaju žensko zdravlje danas, kao i za kreiranje stila života koji dovodi do ponovnog uspostavljanja balansa u fiziologiji, do eliminisanja simptoma bolesti i do regeneracije reproduktivnog sistema. Moja iskustva u oblasti unapređenja zdravlja žena su više nego pozitivna.

Vi ste vodeći predavač na poslediplomskim studijama iz tradicionalne medicine na Univerzitetu Alma Mater Europea, u Mariboru, Slovenija - prvom univerzitetu u EU sa akreditovanim programom iz Ajurvede.

Velika mi je čast što sam deo ovog zaista značajnog programa i što ću imati priliku da prenesem ajurvedsko znanje i svoje iskustvo iz prakse lekarima iz cele Evrope. Program počinje u aprilu 2021. u Mariboru i namenjen je lekarima iz cele Evrope i šire. Kreiran je od strane vodećih eksperata Mahariši ajurvede. Sastoji se od 6 blokova koji se održavaju u periodu od godinu dana, u ritmu koji omogućava adekvatno savladavanje predviđenog gradiva. Svaki od blokova je tematski celovit i pokriva potpuno i na praktičan način odabrane aspekte ajurvede. Lekari stečeno znanje mogu odmah, veoma efektno primeniti u svojoj praksi.

Znanje stečeno na edukaciji iz ajurvede omogućava, ne samo kvalitetniji pristup u radu sa pacijentima, već i nov, poseban, bolji kvalitet našeg svakodnevnog života.

 

Dr. Gordana Markovic Petrovic, MD, PhD

International Lecturer in Maharishi Ayurveda

State Expert Committee on Complementary Medicine,

Ministry of Health RS

Interview in English

Ayurveda